Støvring Entreprenør

Støvring Entreprenør

Holdbare løsninger for vores kunder

Ny græsplæne?

kontakt Støvring Entreprenør

Rådgivning
Støvring Entreprenør tilbyder rådgivning samt indhentning af myndighedstilladelser i forbindelse med byggeprojekter, nedrivningstilladelser og spildevandstilladelser.
Nedrivning
Støvring Entreprenør udfører nedrivning af bygninger. Byggeaffald bliver sorteret og genanvendt mest muligt, miljøfarligt affald køres til godkendt deponering.
Jordarbejde
Støvring Entreprenør udfører jordarbejde ved mindre og større anlægsopgaver i forbindelse med byggeri.
Støbearbejde
Støvring Entreprenør udfører betonarbejde fra støbning af fundamenter til støbning af gulve.
Kloakarbejde
Støvring Entreprenør har autorisation som kloakmester og udfører kloakopgaver ved nybyggeri og i forbindelse med ændring af eksisterende anlæg samt reparationer.
Græsarealer
Støvring Entreprenør udfører reetablering af arealer omkring nybyggeri, etablering af græsplæner små som store arealer.
Boligbyggeri
Støvring Entreprenør udfører arbejde ved boligbyggeri, så som nybyggeri og ved ombygning af eksisterende byggeri.
Landbrugs- og industribyggeri
Støvring Entreprenør udfører jordarbejde, opbygning af sandpuder, støbning af fundament, støbning af gulv, etablering af vejanlæg og pladser omkring byggeri samt etablering af afløb for regnvand og spildevand.
Ridehaller og ridebaner
Støvring Entreprenør udfører jordarbejde, støbning af fundamenter til ridehaller samt opbygger bunden til ridebaner indendørs og udendørs.

Kundereferencer