Nedrivning

Støvring Entreprenør udfører nedrivning af bygninger. Byggeaffald bliver sorteret og genanvendt mest muligt, miljøfarligt affald køres til godkendt deponering.