Kloakarbejde

Støvring Entreprenør har autorisation som kloakmester og udfører kloakopgaver ved nybyggeri og i forbindelse med ændring af eksisterende anlæg samt reparationer.

Der udføres opgaver indenfor regnvand og spildevand ved boligbyggeri, etablering af nedsivningsanlæg samt tilslutning til offentlig kloak. Endvidere udføres opgaver indenfor landbrugsbyggeri i forbindelse med etablering af gylleanlæg i stald og tilslutning til fortank og lagertank.

Der etableres afløb for regnvand fra tag og fra overfladevand omkring bygninger samt omfangsdræn. Anlæg dimensioneres og etableres så de opfylder gældende lovgivning.