Vi udfører

Rådgivning
Støvring Entreprenør tilbyder rådgivning samt indhentning af myndighedstilladelser i forbindelse med byggeprojekter, nedrivningstilladelser og spildevandstilladelser.
Read more
Nedrivning
Støvring Entreprenør udfører nedrivning af bygninger. Byggeaffald bliver sorteret og genanvendt mest muligt, miljøfarligt affald køres til godkendt deponering.
Read more
Jordarbejde
Støvring Entreprenør udfører jordarbejde ved mindre og større anlægsopgaver i forbindelse med byggeri.
Read more
Støbearbejde
Støvring Entreprenør udfører betonarbejde fra støbning af fundamenter til støbning af gulve.
Read more
Kloakarbejde
Støvring Entreprenør har autorisation som kloakmester og udfører kloakopgaver ved nybyggeri og i forbindelse med ændring af eksisterende anlæg samt reparationer.
Read more
Græsarealer
Støvring Entreprenør udfører reetablering af arealer omkring nybyggeri, etablering af græsplæner små som store arealer.
Read more
Støvring Entreprenør udfører arbejde ved boligbyggeri, så som nybyggeri og ved ombygning af eksisterende byggeri.
Read more
Landbrugs- og industribyggeri
Støvring Entreprenør udfører jordarbejde, opbygning af sandpuder, støbning af fundament, støbning af gulv, etablering af vejanlæg og pladser omkring byggeri samt etablering af afløb for regnvand og spildevand.
Read more
Ridehaller og ridebaner
Støvring Entreprenør udfører jordarbejde, støbning af fundamenter til ridehaller samt opbygger bunden til ridebaner indendørs og udendørs.
Read more