Boligbyggeri

Støvring Entreprenør udfører arbejde ved boligbyggeri, så som nybyggeri og ved ombygning af eksisterende byggeri. Der udføres jorarbejde, støbning af fundament, isolering af bund og støbning af terrændæk, etablering af afløb for spildevand og regnvand samt reetablering af muld mv. Tillige udføres opretning af gulve med flydemørtel.