Græsarealer

Støvring Entreprenør udfører reetablering af arealer omkring nybyggeri, etablering af græsplæner små som store arealer. Etablering af græsarealer kan udføres f.eks. med stennedlægningsfræser og såning af græs.